අර්ජුනට කොළ එළියක් - අගමැති ජනපති එකඟයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අර්ජුනට කොළ එළියක් - අගමැති ජනපති එකඟයි.


ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල උණුසුම් කතා බහක් පවතී.

කෙසේ නමුත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ ජනාධිපතිවරයාට සමීප ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරන්නේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාල පාර්ශවයන් අතර එකඟතාවයන් ඇතිවී ඇති බවයි.

මේ අනුව ලබන 30 වෙනිදා  මහේන්ද්‍රන් මහතාගේ ධුර කාලය අවසන් වූ පසු යලි පත් කිරීම සිදු වනු ඇත.


Share on Google Plus