නාමල්ගේ නවතම සොයාගැනීම. - Info Sri Lanka News | Sinhala

නාමල්ගේ නවතම සොයාගැනීම.


දකුණේ ගිරුවාපත්තුවේ අසහාය තරුණ නායක ලක්ෂ්මන් නාමල් රාජපක්ෂ අලුත් සොයාගැනීමක් සිදුකර තිබේ. ඒ ලොව දියුණුම සත්ව කොට්ඨාශය වන මිනිස් සත්වයාට එක් අතක ඇඟිලි හයක් තිබෙන බවයි.

පසුගියදා පැවති උද්ඝෝෂණයක් අතරතුරදී නාමල් රාජපක්ෂ පවසා ඇත්තේ ආණ්ඩුව රාජපක්ෂ පවුලට හොරා හොරා කියන් ඇඟිල්ල දිගුකරන බවයි. එහෙත් එසේ ඇඟිල්ල දිගුකරන විට ආණ්ඩුව දෙසට ඇඟිලි පහක් දිගුවී තිබෙන බව නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා එහිදී සිහිපත් කළේය.

මොන්ටිසෝරි යන කුඩා දරුවන් පවා සාමාන්‍යයෙන් මිනිසකුට ඇත්තේ ඇඟිලි පහක් බව දනිති. එසේ තිබියදී නාමල් රාජපක්ෂ විසින් ඇඟිලි හයක් සහිත අලුත් මිනිස් කොට්ඨාශයක් සොයාගෙන තිබේ.

පසුගිය වසරේ ජනවාරි අටවැනිදා මහින්ද රාජපක්ෂගේ පරාජයෙන් පසු රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් විටින් විට මෙවැනි අලුත් සොයාගැනීම් සිදුරකමින් සිටින බව විටින් විට මාධ්‍ය හරහා අනාවරණය විය. එවැනි එක් සිදුවීමක් වන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ හොරා යන්නට අලුත් අර්ථකථනයක් පැරණි, රහස් පුස්කොල පොතකින් ‍සොයාගැනීමයි.Share on Google Plus