මහින්ද සම්බන්ධ ආණ්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයක් මුහුණු පොතේ.

මේ දිනවල ජපානයේ සංචාරයක නිරතව සිටින හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් ආණ්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයක් මේ වනවිට සමාජජාල වෙබ්අඩවිවල පළ වී ඇත.

Powered by Blogger.