මහින්ද සම්බන්ධ ආණ්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයක් මුහුණු පොතේ.

මේ දිනවල ජපානයේ සංචාරයක නිරතව සිටින හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සම්බන්ධයෙන් ආණ්දෝලනාත්මක ඡායාරූපයක් මේ වනවිට සමාජජාල වෙබ්අඩවිවල පළ වී ඇත.

Share on Google Plus