මදුෂා රාමසිංහ යහපාලනයෙන් ඉවතට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මදුෂා රාමසිංහ යහපාලනයෙන් ඉවතට.යහපාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටී කලාකාරිනියක වූ මදුෂා රාමසිංහ යහපාලනයෙන් ඉවතට විසි වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඉදිරියේදී වෙනත් දේශපාලන බලවේගයක් සමග එක්වෙන බව ද පවසා ඇති අතර ඇය තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ ද සටහනක් තබා තිබුණි.

ඇය තමා ෆේස්බුක් ගිණුමේ තැබූ සටහන,

Share on Google Plus