මයික්‍රොසොෆ්ට් ලින්ක්ඩ්ඉන් මිලදී ගනියි - Info Sri Lanka News | Sinhala

මයික්‍රොසොෆ්ට් ලින්ක්ඩ්ඉන් මිලදී ගනියි


තාක්ෂණික දැවැන්තයෙකු වන මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම විසින් වෘත්තිමය සම්බන්ධතා සඳහා භාවිතා කරන ලින්ක්ඩ්ඉන් වෙබ් අඩවිය මිලදී ගැනීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

බීබීසී පුවත් සේවය වාර්තා කරන අන්දමට ලින්ක්ඩ්ඉන් හි එක් කොටසක් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 196ක් ගෙවීමට මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම ඉදිරිපත් වී ඇත.

ඒ අනුව මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 26කට ලින්ක්ඩ්ඉන් වෙබ් අඩවිය මිලදී ගැනීමට නියමිත වේ.

ඒ හරහා ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට අදාළ මෘදුකාංග සහ ඊමේල් හා සම්බන්ධ මෘදුකාංග වල අලෙවිය වැඩි කර ගැනීමට මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම බලාපොරොත්තු වෙයි.

ලොව පුරා ලින්ක්ඩ්ඉන් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන පිරිස මිලියන 430කට අධික වන අතර ගනුදෙනුවෙන් පසු එහි ස්වාධීනත්වය, සංස්කෘතිය ඇතුළු වෙබ් අඩවියට ආවේණික ලක්ෂණ කිසිවක් වෙනස් නොකරන බව මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම පවසා තිබේ.

Share on Google Plus