ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩයැතැයි IMF කියයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩයැතැයි IMF කියයි.


ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සැලකිය යුතු ස්ථාවර මට්ටමකට පත්වනු ඇති බවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනාවැකි පළකර තිබේ.

ඒ අනූව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඩොලර් බිලියන එකමාරක ණය මුදලක් අනුමත කල බව මූල්‍ය අරමුදල නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

කෙසේවුවද, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොල ජයගත හැකි ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව අවධානය යොමුකල යුතු බවද එහි දැක්වේ.

එහිදී කෙටි කාලීන සහ මධ්‍යකාලීන ඉලක්ක ජය ගැනීමේදී අරමුණු 6 ක් ඔස්සේ කටයුතු කරන ලෙසට ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දී තිබේ.

Share on Google Plus