ශ්‍රී ලංකාවට හොකී ක්‍රීඩාවෙන් ජාත්‍යන්තර අවස්ථාවක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට හොකී ක්‍රීඩාවෙන් ජාත්‍යන්තර අවස්ථාවක්.


ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයෙක් සේම කොළඹ හොකි ක්‍රීඩා සමාජයේ විනිසුරුවරුන්ගේ කමිටුවේ සභාපති නවුෂාඩ් (M.J.M.Nawshad) මහතා බංගලාදේශ ලීග් තරඟාවලියේ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට එරටට ගොස් ඇතැයි වාර්තා වේ.

එවන් අවස්ථාවක් ලැබීම මෙරට හොකී ක්‍රීඩාවට මහත් කීර්තියක් බවයි ක්‍රීඩා ලෝලීන් පවසන්නේ.

Share on Google Plus