ව්‍යාජ පුවතට ඇමති හරින් ගෙන් නඩු. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ව්‍යාජ පුවතට ඇමති හරින් ගෙන් නඩු.වාහන ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බවට මාධ්‍ය අද වාර්තා කර තිබුණා.

ලංකාදීප පුවත් පත් මන්ඩලයේ තවත් පුවත් පතක් වන අද පුවත් පතේ වෙබ් අඩවියේ සදහන් ව තිබෙන්නේ අමාත්‍යවරුන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සඳහා රුපියල් කෝට් 118ක් හා ලක්ෂ 25ක මුදලක් ඉල්ලා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව අනුව ඒ ඒ අමාත්‍යවරුන්ට වාහන ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් වෙන් කර ඇති ආකාරය එම වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත්ව තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මෙම මුදල් වෙන් කර  ඇති නම් වලින් විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නම යොදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ගැටළුවක් පැනනැගී තිබෙනවා.

විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය තාරානාත් බස්නායක මහතා ඉල්ලීමක් කර තිබුණද අමාත්‍ය හරින ප්‍රනාන්දු මහතා එලෙස කිසිදු ඉල්ලීමක් කර නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම අමාත්‍යංශයෙන් වාහන වියදම වෙනුවෙන් ඉතිරි මුදල වෙන් කර ඇති නමුත් එය හරින ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ඉල්ලීම මත එය නොවූ බව ඔහු මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවා.

එය මාධ්‍ය වෙත වාර්තා කර ඇත්තේ කිසියම් සැලසුම් සහගත මඩ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරිමට බවට සැක පල කරනවා.

මේ සම්බන්දයෙන් වූ අපහාසයට සහ අමත්‍යවරයා සම්බන්දයෙන් පල වූ අසත්‍ය පුවතට  ලක්ශ 5000ක් වන්දියක් ඉල්ලා විජය පුවත් පත් සමාගමට නඩු පැවරීමට ඉදිරියේදී ක්‍රියා කර කරන බව හරින ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මාධ්‍ය ඒකකය අප සමග කියා සිටියා.

මේ වන විටත් අදාල මුල් පුවත අද වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කර ඇති අතර එය සන්ශොදනය කිර යලි පල කර තිබෙනවා.

Share on Google Plus