අර්ථසාධක අරමුදලේ මිනීමරු හොරු ළඟදීම අල්ලයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අර්ථසාධක අරමුදලේ මිනීමරු හොරු ළඟදීම අල්ලයි.


සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට දුර්මත ප්‍රචාරයක කරමින් සිටින කල්ලියේ අරමුණ මේ වන විට පැහැදිලි වෙමින් තිබේ.

පසුගිය පාලන සමයේ පුද්ගලික ඒකක භාර (Unit Trust) සහ පුද්ගලික අරමුදල් සමාගම් (Fund Managers) හරහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් කොල්ල කෑමට වෙහෙස් දරු කිහිපදෙනෙක් මෙම කල්ලියේ මහා මොළ කරුවන්ය.

මෙම කොල්ලකෑමට එරෙහිව පැවැත්වූ කටුනායක වෙළඳ කලාප උද්ඝෝෂණය අතරතුර රොෂාන් චානක මර දැමීම ඔබට මතක යයි අප සිතමු.

එවන් මිනීමරු කොල්ලකරුවන්ට එරෙහිව මේ වන විට නිතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ. 

එතෙක් කකුළුවන් සැලියේ රඟ දෙනු ඇත.

-ආර්ථික වාර්තාකරු.

Share on Google Plus