කම්බා හොරකමකට, ගම්මන්පිල CID යට.


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල අද (13) පෙරවරුවේ ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා පොලිස් අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත කැඳවා තිබේ. 

1997 වසරේ අප්‍රේල් 18 වැනි දින ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමක කොටස් ව්‍යාජ ඇටර්නි බලපත්‍රයක් මගින් විකිණීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් පිළිබඳව මේ වනවිට CID විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ. 

Powered by Blogger.