මහ බැංකු අධිපති සේවා දිගුවක් එපා කියයි.


තමන් සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන විමර්ශන අවසන් වන තෙක් සේවා දිගුවක් බලාපොරොත්තු නොවන බව මහබැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මූල්‍ය මණ්ඩලය වෙත දැනුම්දී තිබේ.

මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ සේවා කාලය මේ මස 30 වැනිදායින් අවසන්වීමට නියමිතය.

මහබැංකු අධිපතිවරයාට එල්ල වී ඇති චෝදනා ගැන මේවන විට කෝප් කමිටුව හමුවේ විමර්ශනයක් සිදුවෙයි.

මෙම වාතාවරණය යටතේ තමාට එරෙහි චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුවේ විමර්ශන අවසන් වනතුරු සේවා දිගුවක් අපේක්ෂා නොකරන බව ඔහු විසින් මූල්‍ය මණ්ඩලයට දැනුම්දී ඇත.


Share on Google Plus