රාජිතට එරෙහිව ඇන්ටන් නැහැ. - Info Sri Lanka News | Sinhala

රාජිතට එරෙහිව ඇන්ටන් නැහැ.


ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා මහතාගේ පුත් ඇන්ටන් පෙරේරා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්,Share on Google Plus