කොළඹ ගංවතුර පාලනයට කෝටි 500ක්.


කොළඹ ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා රුපියල් කෝටි 500කට වඩා වැඩි මුදලක් වැය කොට අලුත් වැඩපිළිවෙළ රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සූදානම් වෙයි.

ඒ අනුව කොළඹ ගංවතුරින් යටවන ප්‍රදේශවලට අයත් කිලෝමීටර් 44ක් තරම් දිග ඇළ මාර්ග සියල්ල පිරිසිදු කොට ක්‍රමවත් කිරීම, වැසි ජලය මහ මුහුදට බැස යෑමට අලුතින්ම උමං මාර්ග තුනක් ඉදිකිරීම, කොළඹ තොටළඟ නාගලගම් වීදිය ප්‍රදේශයේ අලුතින්ම ජල පොම්පාගාරයක් ඉදිකිරීම සිදුකිරීමට සැලසුම් කොට ඇත.

මීට අමතරව ජලය රඳා පැවැතීමට වෙන් කොට තිබෙන පහත් බිම්වල අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කිරීම, අනවසර බිම් ගොඩකිරීම් තහනම් කිරීම සහ ඇළ මාර්ග හා අවට ප්‍රදේශවල පස සෝදාපාළුව වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම සිදුකරන බව ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතා “දිනමිණ”ට ප්‍රකාශ කළේය.

කොළඹ ගංවතුරට ප්‍රධාන ව‍ශයෙන් බලපාන පහත් බිම්වල සිදුකොට ඇති අනවසර ඉදිකිරීම් හා ඒවායේ පදිංචිකරුවන් ඉන් ඉවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ පවුල් 2327 ක් ඉවත් කිරීමට හඳුනාගෙන ඇතැයිද සභාපතිවරයා කීය. කැලණි ගඟින් මහ මුහුදට ජලය ගලා බැසීම පුළුල් කිරීම, අඹතලේ අවට වැසි ජලය රැඳි ස්ථානවල බැමි උස් කිරීම, මුහුදට ජලය ගලා බැසීමට මෝදර මුතුවෙල්හි කොළඹ 07, ටොරින්ටන්වල හා ශාන්ත සෙබස්තියන් දකුණු ප්‍රදේශයේ නව උමං මාර්ග තැනීම සිදුකරන බවද සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කෙළේය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ හදිසි ආපදා මැඩලීමේ ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුවේදී පහත් බිම්වල සිදුකොට ඇති සියලු අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කිරීමට ගත් තීන්දුව ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන බවද සභාපතිවරයා අවධාරණය කළේය. මේ හා ස්මබන්ධ නීතිරීවල දැනට පවතින අඩුපාඩු ඉතා ඉක්මනින් සකස්කොට නීති රාමුව සකස් කරන්නැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට දැනුම් දී තිබේ. කොළඹ - මැකලම් පාර, නොරික් කැනල් දකුණ, දියත උයන, වැල්ලවත්ත දක්වා ඇළ මාර්ග ඔස්සේ නව බෝට්ටු සේවාවක් ඇරඹීමට හැකිවන සේ ඒවා සංවර්ධනය කරන බවද ඉද්දවෙල මහතා කීය.

වගුරු බිම් තෙත් බිම් අලංකාර ලෙස සංවර්ධනය කිරීම, ඇවිදින මංතීරු සකස් කිරීම යනාදිය ද වේ. වැඩසටහන් අතර වන බව කී සභාපතිවරයා මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මේවා සිදුකිරීමට කැපවී සිටින බව ද කීය. 

Powered by Blogger.