තවත් මන්ත්‍රීවරු 40කට සැප වාහන. - Info Sri Lanka News | Sinhala

තවත් මන්ත්‍රීවරු 40කට සැප වාහන.


තෝරා ගත් රාජ්‍ය ආයතන සහ අමාත්‍යාංශ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 40ක් පත්කර ඔවුන් වෙනුවෙන් ඩිපෙන්ඩර් ජීප් රථ ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අදාළ මන්ත්‍රීවරුන් ඉක්මනින්ම පත් කරන බවද ඔවුන් වෙත ඩිෆෙන්ඩර් රථ ලබාදෙන තුරු මසකට රුපියල් ලක්ෂ 2ක මුදලක් ගෙවීමටද අදාළ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිබෙන බව හෙළි වේ. මෙයට අදාළ කැබිනට් මණ්ඩල සංදේශය පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී තනතුරු ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාට සහ තවත් මන්ත්‍රීවරයෙකුටත්, මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙකුට සහ ද්‍රවිඩ ජාතික සංධානයේ මන්ත්‍රී 06දෙනෙකුටත් මූලික වශයෙන් ලබාදීමට සූදානම් බව හෙළි වේ. 

ඉතිරි අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී ධුර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදා දීමට නියමිතය.

Share on Google Plus