2040දීවත් ශ‍්‍රිලනිප ආණ්ඩුවක් හදන්න දෙන්නෙ නෑ - එජාප. - Info Sri Lanka News | Sinhala

2040දීවත් ශ‍්‍රිලනිප ආණ්ඩුවක් හදන්න දෙන්නෙ නෑ - එජාප.


වසර 2040දීවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ආණ්ඩුවක් හදන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති බව ඇමති දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා අම්බලන්තොටදී කියා සිටියේය.

‘ආණ්ඩුවට එකතුවෙලා ඉන්න සමහර ශ්‍රීලනිප ඇමතිලා කියනවා 2020දී ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. රාජපක්ෂ යුගයේ කල ජනතා ද්‍රෝහි වැඩ මතක් වෙන කොට ජනතාව ශ්‍රීලනිපයට 2040 දීවත් ආණ්ඩුවක් හදන්න ඉඩ දෙන්නේ නෑ’ යයිද ඇමතිවරයා එහිදී කියා සිටියේය.

Share on Google Plus