අගමැති විරෝධී මාධ්‍ය අංශක180කින් කැරකේ.


අගමැති විසින් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නැවත පත් නොකිරීමට ගත් තීරණයත් සමග මේ වනවිට රනිල් විරෝධී ඇතැම් ප‍්‍රධාන පෙළේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආයතන උදැල්ලට කැපුණු පණුවන් සේ ඉදිරි දින වලදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතයි.

පැනනැගී ඇති අලුත්ම තත්වය හමුවේ ඔවුන්ට අවශ්‍යව ඇත්තේ රනිල්ගේ මැදිහත්වීමෙන් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් නැවත වරක් පත්කරවා ගන්නට වන අතර එවිට තවදුරටත් රනිල්ගේ අත්තනෝමතිකත්වය ගැන ඔවුන්ගේ ප‍්‍රහාරය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාහැකිය යන නිගමනය මතය.

මීට ඉහත වතාවක පොර්ට් සිටි ව්‍යාපෘති විවේචනය කර එයට හාත්පසින්ම වෙනස් ස්ථාවරයක් මෙම මාධ්‍ය ආයතන විසින් ඇතිකරන ලද්දේ ද මෙම නිගමනයන් මත පිහිටාය.

ඉදිරි දිනෙක අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් යනු ලෝකයේ සිටින අංක එකේ ආර්ථික කළමනාකරුවෙක් බව මෙම මාධ්‍ය ආයතන මගින් ප්‍රකාශ කලොත් ඒ පිළිබද අප පුදුම විය යුතු නැත.

-රන්සර


Share on Google Plus