සමෘද්ධියට බැසිල් බිලියන 08ක්, සජිත් ප්‍රේමදාස බිලියන 04ක් පාඩු කරලා : SB - Info Sri Lanka News | Sinhala

සමෘද්ධියට බැසිල් බිලියන 08ක්, සජිත් ප්‍රේමදාස බිලියන 04ක් පාඩු කරලා : SB


පසුගිය වසර 10 තිස්සේ අප හැසිරුණු ආකාරය, සිතූ ආකාරය හා කටයුතු කළ ආකාරය වෙනස් කර ගත යුතුව ඇතැයි සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක මහතා පවසයි.

එසේ වෙනස් නොවුනහොත් පසුගිය කාලයේ ඔලොමොට්ටල දේශපාලන තීරණ නිසා විනාශ වූ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ගොඩ ගත නොහැකි බව ඇමැතිවරයා පැවසුවේ බදුල්ලේ පැවැති සමෘද්ධි නිලධාරින් හමුවකදීය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි නිලධාරි හමුව බදුල්ල නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා තැපැල් ශ්‍ර‍වණාගාරයේදී පැවැති අතර එහිදී ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේ හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පොලී රහිතව සමෘද්ධියෙන් ණය දී බිලියන 07, 08, ක පාඩුවක් සිදුකළ බවත්, සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිවරයා බිලියන 04 ක පමණ පාඩුවක් සිදු කළ බවත්ය.

ඇමැතිවරයා උත්සවයේදී මෙසේද කීවේය.

අඩු පොළියට ණය දීම අපි නවතා දැමුවා. පහුගිය කාලේ පොලී නැතුව ණය දීම නිසා බැසිල් ඇමතිතුමා බිලියන 07,08, ක පාඩුවක් කළා. ඊට පස්සේ ආපු සජිත් ඇමැතිතුමාත් බිලියන 03,04, ක පාඩුවක් කළා. විදේශ රස්සා වලට යන අයට ණය දීල අපි තව අමාරුවක වැටිල තියෙනවා.

ප්‍රාදේශිය දේශපාලකයන්ට බයිසිකල් ගන්න තව ණය දීලා තියෙනවා. මේ ගොං වැඩ මෙතනින් එහාට අපි නවත්තන්න ඕන. සමෘද්ධිය ශක්තිමත් ආයතනයක් හැටියට අපි නැවත ගොඩනගන්න ඕන.

අර්ථසාධකය තමුන්නාන්සෙලාගේ අයිතියක්. ඊට විරුද්ධව අපි උසාවියට කරුණු කියන්නේ නෑ. උසාවියෙන් සේවකයන්ට වාසිදායක තීන්දුවක් ගන්න අපි උත්සහ ගන්නවා.

සමෘද්ධි බැංකු නවීකරණය කරන්න ඉතාම ඉක්මනින් අපි පටන් ගන්නවා. පලමු බැංකු 200 ඉතා ඉක්මනින් හදන්නයි අපේ බලාපොරොත්තුව.

Share on Google Plus