ඇමති බිරියක් මෙහෙණියක් වෙන්න යයි.


ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයකුගේ බිරියක් මෙහෙණි සසුනට ඇතුළුවීමට සූදානම්වන බව වාර්තා වේ.

ඇයගේ දරු දෙදෙනාද මේවන විට විදෙස්ගතව අධ්‍යාපනය ලබන බව පැවසේ.

සිය ස්වාමියාගේ බහු භාර්යා සේවනය හේතුවෙන් ඇය මෙසේ කළකිරීමට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අමාත්‍යවරයා ඔහු ළගින් ඇසුරුකරන කාන්තාවන් පස්දෙනෙකුට පසුගිය කාලයේදී සිය අමාත්‍යංශයේ රැකියා ලබාදීම හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිති උදහසට ද ලක්ව ඇතැයි පැවසේ.

Share on Google Plus