වීරවංශට නඩු පැවරීමට නීතිපති අනුමැතිය.


ජාතික නිදහස් පෙරමුණ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට විරුද්ධව නඩු පැවරීම සඳහා නීතිපතිවරයා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරි දින කීපය තුල කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ වීරවංශ මහතාට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට නියමිත වේ.

ආගමන විගමන පනතට එරෙහිව ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයක් ලඟ තබා ගැනීම, එකී ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රය උපයෝගී කර ගනිමින් සංචාරය කිරීමට සැරසීම යන චෝදනා යටතේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය හා ආගමන විගමන පනත යටතේ මෙසේ වීරවංශ මහතාට එරෙහිව නඩු පැවරේ.


Share on Google Plus