මල්ලේ බළලා? - W.A. විජේවර්ධනට අභියෝගයක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මල්ලේ බළලා? - W.A. විජේවර්ධනට අභියෝගයක්.


මහ බැංකුවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙකු වන W.A. විජේවර්ධන මහතා දිගින් දිගටම මහ බැංකුව විවේචෙනය කරමින් සිටී.

ඔහු තම ලිපි මගින් පෙන්වාදී ඇත්තේ බැදුම්කර නිකුතු හා ඒ හා සම්බන්ධ වෙන්දේසි ක්‍රමය විජේවර්ධන මහතා සේවයේ යෙදී සිටි වකවානුවේ දී ද ඒ ආකාරයෙන්ම සිදුවිය. 

විජේවර්ධන මහතා මහ බැංකුවේ වෙන්දේසි ක්‍රමය සදහා යොදා ගන්නා ඉතා සුරක්ෂිත පරිගණක වැඩසටහන විවේචනය කරන්නේ තමන්ද සේවයේ යෙදී සිටි වකවානුවේ ද එම ක්‍රමයම අනුගමනය කරන ලද බව අමතක කරමිනි.

එයින් පැනනැගෙන ප්‍රශ්න කිහිපයකි.

1. විජේවර්ධන මහතා වෙන්දේසි ක්‍රමය සදහා භාවිත කරන ඉතා සුරක්ෂිත පරිගණක වැඩසටහන දැන් විවේචනය කරන්නේ තමන් සේවය කල කාලයේ එයින් පුද්ගලික වාසි ලැබ දැන් එම වාසි නොලැබෙන නිසා ද?

2. ඔහු සදහන් කරන පරිදි එම පරිගණක ක්‍රමවේදයේ ප්‍රශ්න සහිත වුවක් නම් සේවයේ යෙදී සිටි කාලයේ ඒ පිළිබද මුනිවත රැක්කේ දේශපාලන බලපෑමක් නිසා ද? නැතිනම්  දැන් ඒ විවේචනය කිරීම වෙනුවෙන් යම් ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන නිසා ද?

3. ඔහු සේවයේ සිටි කාලය තුල වැඩි වැඩියෙන් සිදු කරන ලද පුද්ගලික නිකුතු ගැන විජේවර්ධන මහතා මුනිවත රකින්නේ මන් ද ?

4. කීර්තිමත් මහ බැංකු නිලධාරියෙකුව සිටියා නම් මේවා ගැන කතා නොකළේ මන් ද ?

ඉහත ප්‍රශ්න වලට ඉදිරියේදී විජේවර්ධන මහතා පිළිතුරු සැපයිය යුතු වේ.

නැතහොත් බුද්ධිමත් ජනතාව ඔහු වර්තමානයේ කරන්නට උත්සහ දරන ව්‍යායාමය අවබෝධ කරගෙන ඔහුගේ මතයන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ඇත.


Share on Google Plus