හරීන්ගේ හැසිරීම ගැන පරීක්ෂණයක් : Video


එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පරුෂවචන භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඔහුගේ එම හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබේ. 

හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී හැසිරුණු ආකාරය සම්බන්දයෙන් සමාජයේද දැඩි දෝශදර්ශනයට ලක් වූ කාරණයක් විය.Powered by Blogger.