එජාප මැයි රැලිය - සජීවි විකාශය (Live) - Info Sri Lanka News | Sinhala

එජාප මැයි රැලිය - සජීවි විකාශය (Live)


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පවත්වන එජාප මැයි රැලිය බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේදී ආරම්භ විය.

එහි සජීවි විකාශය පහතින් නරඹන්න Share on Google Plus