මහින්ද නිසා පොලිසියට වැඩ වැඩියි ලු.


හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව පොලිසියට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (17) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප‍්‍රශ්න කෙරුණා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා මෙම ප‍්‍රශ්නය යොමු කළේ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා වෙතයි. 

එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා සඳහන් කළේ වැඩ වැඩි පොලිසියට හටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාවද සැපයීමට පැවරීම තුළින් පොලිසියේ වැඩ තවත් වැඩි වී ඇති බවයි.  ඊට පිළිතුරු දිය යුතුයැයි නොසිතන බවයි නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ. 

Share on Google Plus