සපුගස්කන්ද අළුත්වැඩියා කටයුතු පිටුපස දූෂිත ගනුදෙනුවක් ?සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව තුළ සිදුකිරීමට නියමිත අළුත්වැඩියා කටයුතු පිටුපස දූෂිත ගනුදෙනුවක් ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තා වේ. සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව කාලයක් තිස්සේ අළුත්වැඩියා කර නොමැති අතර එය නවීන තාක්ෂණයට අනුව අළුත්වැඩියා කරන්නේ නම් වාර්ෂිකව පිටරටට ඇදී යන රුපියල් බිලියන ගණනක් ඉතිරි කරගත හැකිය.

මෙම අළුත්වැඩියා කටයුතුවලට මුවා වී ඉන්දියානු සමාගමක් හා එක්ව අයථා ලෙස තෙල් සංස්ථාව සතු මුදල් ගසාකෑම සඳහා තෙල් සංස්ථාවේ ඉහළ නිළධාරීන් දෙදෙනෙකු උත්සාහ ගනිමින් සිටී. අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන මුවාවෙන් කිසිදු නවීකරණයක් හෝ පුළුල් කිරීමක් සිදු නොකර තීන්ත ආලේපනය මගින් නව පෙනුමක් ලබාදී මුදල් ගසාකෑම ඔවුන් දෙදෙනාගේ අරමුණ වී තිබේ.

ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද්හි TOLA නැමැති සමාගම මෙම අළුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වී සිටන ඉන්දියානු සමාගමයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තෙල් සංස්ථා පරිපාලනය සාකච්ඡා කරන සෑම අවස්ථාවකම අදාල දූෂිත නිළධාරීන් දෙදෙනා වෙනත් රටවල තෙල් පිරිපහදු නවීකරණය කිරීම්වලදී ඇතිවූ පිපිරීම්වල වීඩියෝ දර්ශන ඉදිරිපත් කරමින් පරිපාලනය අධෛර්යයට පත්කිරීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබේ.

වසර ගණනකින් අලුත්වැඩියා කර නොමැති සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නවීන තාක්ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක කළහැකි පරිදි අළුත්වැඩියා කළයුතු වන අතර මේ වනවිට රටේ ඛනිජ තෙල් ඉල්ලුම සම්පූර්ණ කිරීමට නම් එය තවදුරටත් පුළුල් කළයුතුය. එසේ තිබියදී මෙවැනි පැලැස්තර විසඳුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථා සේවකයන් අතර දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබේ. ඔවුන් පවසන්නේ අදාල නිළධාරීන් දෙදෙනාගේ වුවමනාවට නොව රටේ අවශ්‍යතාවය අනුව මෙම අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුවිය යුතු බවයි.

Powered by Blogger.