ශ‍්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක් හදන්න රහස් කතා.. අගමැති එස්.බී..?


පවතින ආණ්ඩුව ඉවත් කර ශ්‍රීලනිප ආණ්ඩුවක් සෑදීම වෙනුවෙන් මේ දිනවල ඇමති එස්.බී. දිසානායක ඇතුලූ පිරිසක් සාකච්චා කරමින් සිටිතැයි වාර්තා පල වෙයි.

නව ආණ්ඩවු පිහිටුවීම සඳහා ඔහු යෝනා කරන්නේ ශ්‍රීලනිප ආණ්ඩුවේ කොටස, ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ කොටස හා ඔහුට හිතවත් එජාප මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එක් කර ගනිමිනි.

ඇතැමුන් පවසන්නේ මෙම සැලසුම පසුපස එස්.බී. දිසානායක මහතා අගමැති වීමට බලාපොරොත්තුවක් ඇති බව පෙනෙන බවයි.


Share on Google Plus