රෝහිත අබේගුණවර්ධන අද උසාවිය හමුවට.


සිය ආදායමෙන් උපයාගත නොහැකි රුපියල් ලක්‌ෂ 412 ක මුදල් හා දේපළවල හිමිකාරිත්වය දැරීමේ චෝදනා එල්ල වී ඇති හිටපු අමාත්‍ය කළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත පියතිස්‌ස අබේගුණවර්ධන මහතා අද (24 දා) කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

දෙවසරක්‌ තුළදී එනම් 2004.03.31 හා 2006 5.31 කාලය අතරතුරදී උපයාගත් ආකාරය හෙළිකළ නොහැකි එකී මුදල් හා දේපළවල හිsමිකාරිත්වය දැරීමෙන් අල්ලස්‌ පනත යටතේ ගැනෙන දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරදි සිදු කළේ යෑයි චෝදනා කරමින් අල්ලස්‌ හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් 2016.01.07 වැනිදා පැවැති නඩුවක්‌ සලකා බැලූ මහාධිකරණය අද මහාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස හිටපු අමාත්‍යවරයාට නොතිසි යවා තිබිණි.

Share on Google Plus