හයදහසකගේ ජිවිත ගැන බලන්න අගමැති වැල්ලම්පිටියට.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළොන්නාව, වැල්ලම්පිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක මීට සුළු මොහොතකට පෙර සංචාරයක නිරත වුණා. 

අදාළ ප්‍රදේශවල ජල ගැලීම් වලින් සිරවී සිටින 6000කට පමණ සහන සැලසීමේ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම එහි අරමුනයි. 

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී බලධාරීන්ට උපදෙස්දී ඇත්තේ සහන කටයුතු කඩිනම් මෙන්ම විදිමත් කරන ලෙසයි.


Share on Google Plus