මර්වින් සිල්වා හම්බන්තොට සංවිධායක ධුරයට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මර්වින් සිල්වා හම්බන්තොට සංවිධායක ධුරයට.


හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හම්බන්තොට ආසන සංවිධායක ධුරයට පත්කිරීමට නියමිත බවට විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් වාර්තා වේ.

මර්වින් සිල්වා මහතා දේශපාලනයට පිවිසුනේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රිකයෙන් වන අතර ඔහු හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ද කටයුතු කර තිබේ.

Share on Google Plus