මහින්දට සැක හිතෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දට සැක හිතෙයි.


නැගෙනහිර පළාත් මහ ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමකදී නාවික හමුදා නිළධාරියෙකුට බැණ වැදීමේ  සිද්ධිය පසුගිය වසරේ ජනවාරියේ සිට ආරම්භ වූ රණවිරුවන්ගේ ජීවගුණය බිඳ දැමීමේ වැඩපිළිවෙලේ තවත් අදියරක් දැයි සාධාරණ සැකයක් ඇති වී තිබෙන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. 

කලින් උතුරේ ඇති වූ සිද්ධියත් සුළු  කොට පෙන්වා යට ගැසූ ආකාරයට මෙම සිදුවීම  යට නොගසන මෙන් තමන් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ. 

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා.Share on Google Plus