මහින්ද උගන්ඩා ගියේ ආණ්ඩුවේ සල්ලිවලින්?


උගන්ඩා ජනාධිපතිවරයාගේ පදවිප්‍රාප්ති උත්සවයට සහභාගීවීම සඳහා ආරාධනා ලත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට උගන්ඩාවට යෑමට සහ ඒමට ගුවන්යානා ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මිල, උගන්ඩාවේ කම්පාල නුවර ඉඳුම්හිටුම් හා ආහාර පාන ඇතුළු අනෙකුත් වියහියදම් කර ඇත්තේ ලංකාවේ ආණ්ඩුව විසින් බව වාර්තා වෙයි.

මැයි 11 වනදා කොළඹ ඩුබායි, ඩුබායි - එන්ටැබේ (උගන්ඩාව), මැයි 15 වනදා එන්ටැබේ - ඩුබායි. ඩුබායි - කොළඹ ආදී ලෙස ගුවන් ගමනේ යෙදුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර වටිකාම පමණක් රුපියල් 4,25,000කි.

විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් චිත්‍රාංගණී විගිශ්වර අමතා 2016 මැයි 5 වැනිදා ලිපියක් යවන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් උදිත් ලොකු බණ්ඩාර මහතා, මැයි 11 සිට 14දක්වා රාජපක්ෂ මහතාගේ ගමනේ ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර වියදම් ඇතුළු සියලු වියහියදම් ගෙවීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

ගුවන් ටිකට්පත 4,25,000යි :

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ උගන්ඩා සංචාරයට එක් වී ඇති අනෙක් පිරිස ගාමිණී ලොකුගේ, ලොහාන් රත්වත්තේ, උදිත් සංජය ලොකු බණ්ඩාර, ධනසිරි අමරතුංග, මහේන්ද්‍ර එෆ් සම්පත්, නෙවිල් වන්නිආරච්චි සමන් උදය කේ අමරසිංහ හා හසිත එච්.වික්‍රමාරච්චි යන අයය.

රාජපක්ෂ මහතාගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා ද ගමනට සහභාගි කරවා ගන්නට අධිකරණයෙන් අවසර ඉල්ලා සිටියත් ඊට අවසර නොලැබිණි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උගන්ඩාවට ගියේ එහි ජනාධිපතිවරයාගේ පදවිප්‍රාප්ති උත්සවයට සහභාගී වන ලෙස උගන්ඩාවේ විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ඔරියෙම් හෙන්රි ඔකොලෝගෙන් ලද ආරාධනයක් අනුවය.

(රාවය)

Powered by Blogger.