ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයි රැලිය - සජීවි විකාශය (Live) - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයි රැලිය - සජීවි විකාශය (Live)


ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය පවත්වන මැයි රැලිය මේවන විට කිරුළපන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ විය.

හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම මැයි දින රැලියට පක්ෂ රැසක නායකයින් සහභාගී වෙයි.

එම මැයි රැලියේ සජීවි විකාශය පහතින් නරඹන්න,


Share on Google Plus