කොළොන්නාවට තවත් උපකාර ඕනේ.


කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ගංවතුර ගැලීම නිසා අවතැන් වූ ජනතාව උදෙසා පස්වැනි  දිනටත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස් එම් මරික්කාර් මහතා විසින් අවතැන්ව සිටින ජනතාව අසලටම ගොස් අහාර පිසූ ආහාර පාර්සල් බෙදා දෙන ලදී. 

එමෙන්ම අවතැන් වූ ජනතාව දැනට සිටින කදවුරු තුළටම ගොස් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සොයා බලන ලදී. නිල වශයෙන් තවමත් පවුල් 18000 ක 94000 පමණ පිරිසක් තම වාසස්ථාන අතර අවතැන්ව සිටී. 

නිවෙස් වලට කොටු වී සිටින බහුතරයක් ජනතාව මේ වන විට ඉවත් කර ගෙන ඇති අතර ඉතාමත් අපහසු ස්ථානවල රැදී සිටින්නන් බේරා ගැනිමේ මෙහෙයුම් ද මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වේ. 

දැනට මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පෙනඩෝල්, සිද්ධාලේප, අසමෝදගම්, මදුරු දගර,පැදුරු,තුවා, බෙට් ෂීට්, ඇදුම් පැළදුම්, දරුවන්ට පොත් පත් හා වෙනත් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ඉතා අවශ්‍යයව ඇත. 

මෙම ආධාර ලබා දීමට හැකිනම් : 
කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හෝ නො.145 විහාර මාවත කොළොන්නාව යන ලිපියට ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටියි.

දුරකතන අංක - 0112 -533169/ 011-2572422/077 -3632025


Powered by Blogger.