ජපානය - ඉන්දියාව ආධාර එවයි.


විදෙස් රටවල් කිහිපයක් මෙරට විපතට පත්වූවන්ට ආධාර කිරීමට ඉදිරිපත්වී තිබේ. ඒ අනුව එම අධාර රැගත් ගුවන් යානා කිහිපයක් මේවනවිට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළට ළඟා වී ඇත.

ජපානය සහ ඉන්දියාව මෙලෙස ආධාර එවා ඇති අතර බ්ලැන්කට්, ජලය පිරිසිදු කිරීමේ රසායනික, ජල ටැංකි සහ ජෙනරේටර් එමගින් රැගෙනවිත් ඇත.


Share on Google Plus