ජොන්ස්ටන්ට නඩු පහක්.


හිටපු  ඇමැති  ජොන්ස්ටන්  ප්‍රනාන්දු  ඇතුළු තවත්  දෙදෙනෙකුට  එරෙහිව 2010  සිට  2014 දක්වා  කාල සීමාවේ දී සමුපකාර  තොග වෙළඳ සංස්ථාවේ  සේවකයනට  එහි  රාජකාරි  වලට පරිබාහිරව දේශපාලන කටයුතු  යොදවා  වැටුප්  හා  අතිකාල දීමනා  ගෙවීම නිසා රජයට  රුපියල්  කෝටි 4 ක්  ආසන්න මුදලක්  පාඩු සිදු වු බව  කියමින් අල්ලස්  කොමිසම විසින් අද (19) කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්  අධිකරණයේ නඩු පහක් ගොනු  කළේය. 


Powered by Blogger.