ඉඹුල්පේ සභාපති පාරකින් ගසාකාලා.


ඉඹුල්පේ ප්‍රදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ විහාරවෙල ග්‍රාමසේවා වසමේ පුපුලේගල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීමට පෞද්ගලික විදුලි බලාගාරයකින් ලබා දුන් මුදලින් රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසක (රු. 250,000) මුදලක් එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාව සිටි ඉන්දු ගුණතිලක මහතා සිය බිරියගේ බැංකු ගිනුමකට බැර කරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම ප්‍රදේශයේ කුඩා විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකළ මාකොළ, සපුගස්කන්ද, ලින්ඩෙල්, අංක 50/51, ලිපිනයේ ඇති ලක් දනව් ආයතනය විසින් මේ මාර්ගය ඉදිකිරීමට අදාළ මුදල ලබා දී ඇත.

එසේ ලබාදුන් මුදලින් රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසක් (රු. 250,000) බලංගොඩ සම්පත් බැංකුවේ අංක 00975000110 යන ටී.ඩී.පී. උභයසේකර නැමැත්තියගේ ගිනුමට බැර කර තිබේ. 

උභයසේකර නැමැත්තිය ඉඹුල්පේ හිටපු සභාපති ඉන්දු ගුණතිලක මහතාගේ බිරිඳ ය.

Share on Google Plus