සෙනරත්ගේ ෆයිල් එකක් ආදායම් බදු එකේ හිරවෙලා.


හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කාර්ය්‍ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ගාමිණි සෙනරත් මහතාගේ වත්කම් සොයාබැලීමට ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට යැවූ ලිපි ගොනුවක් හිරවීම නිසා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසයේ පරීක්ෂණවලට බාධා ඇතිවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ ලිපි ගොනුවේ රුපියල් ලක්ෂ 125ක සෙනරත් මහතාට ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇතැයි පැවසේ.

එම මුදල සෙනරත් මහතාගේ නැන්දනියගේ මැදිහත්වීම මත රත්නපුරයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනෙකුගෙන් ණයට ලැබුණු බව සෙනරත් මහතාගේ පාර්ශවය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා තිබේ.

ඒ එක් අයකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් හා අනෙක් අයගෙන් ලක්ෂ 75ක් වශයෙන් එය ලැබුණු බව දන්වා ඇති බවද පැවසේ.

කෙසේවුවද, මේ පරීක්ෂණ පවත්වන අතරේ හෙළිව ඇත්තේ ගාමිණී සෙනරත් මහතා ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ රන් ශ්‍රේණියේ ගනුදෙනුකරුවකුව සිට ඇති බවයි.

Powered by Blogger.