වීරවංස, මුසම්මිල් සහ ලක්ෂමන් වසන්ත FCID යට.


රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ හිටපු ඇමති වීරවංසගේ සොහොයුරු සරත් වීරවංස, මුසම්මිල් හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මේ වනවිට ප්‍රශ්න කිරීමට  FCIDයට කැඳවා සිටින බව වාර්තා වේ.

රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී සිදු කරනු ලැබූ රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය ඇතුළු චෝදන පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයන්ට මෙලෙස කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

Share on Google Plus