මරික්කාර්ට ධනසිරිගෙන් ජාතිවාදී ප්‍රහාරයක් : Exclusive Video


පසුගිය දා ඇද හැලුණු මහ වැස්ස අස්සෙත් ජාතිවාදය සොයා බොර දියේ මාළු බෑ අවස්ථාවාදීන් බොහෝය.

එවන් වීඩියෝවක් පසුගිය දා ෆේස්බුක් පුරා පැතිරුනේ විෂබීජයක් මෙනී.

කෙසේ වෙතත් අදාල වීඩියෝවේ සත්‍ය මේ වන විට හෙළිදරව් වී ඇත.

පහතින්, එම හෙළිදරව්ව නැරඹීමට ඔබට හැකිය. එසේම අප පක්ෂ, පාට භේදයක්න් තොරව අප පාඨක ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නෙමු....

ඒ, ජාතිවාදයට එරෙහි වන්නටයි.Powered by Blogger.