සුප්‍රකට අනිලානා හෝටල් සමූහයත් ධම්මික යටතට.


සුප්‍රකට අනිලානා හෝටල් සමූහය මෙරට ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයා වන ධම්මික පෙරේරා මහතා වෙත විකුණා ඇති බව වාර්තා වේ.එම හෝටල් සමූහයේ වැඩිම කොටස් අයිතිය මේවන තෙක් පැවතියේ ව්‍යාපාරික අසංග සෙනෙවිරත්න වෙතයි.

ධම්මික පෙරේරා මහතාගේ පාලනය යටතේ තිබෙන බැංකුවක් හරහා මෙම ගණුදෙණුවට අදාල අත්තිකාරම් මුදල සෙනෙවිරත්න මහතා වෙත ලබා දී ඇත. රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේදී ඉදිකෙරෙනු අනිලානා හෝටල් සමූහය ව්‍යාපාරික වශයෙන් එතරම් සාර්ථක නොවීය. කෙසේ වෙතත් මේ ගණුදෙණුව සම්බන්ධයෙන් ගැනුම්කාර පාර්ශවය හෝ විකුණුම්කාර පාර්ශවය මෙතෙක් නිල වශයෙන් කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නැත.

Share on Google Plus