ලක්වනිතා සභාපතිනිය වැඩ අරඹයි.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනුබද්ධ සංවිධානයක් වන එක්සත් ලක්වනිතා පෙරමුණේ සභාපතිනිය ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ඊයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී වැඩ භාරගෙන තිබේ.

ඊට හිටපු ලක්වනිතා සභාපතිනිය වන හිටපු ඇමතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

Share on Google Plus