තෙල් නළයෙන් ඩොලර් මිලියන 20ක් කොමිස් ?


කොළඹ වරායේ සිට කොලොන්නාව තෙල් සංස්ථාව දක්වා තෙල් නළ පද්ධතියක් ඇතිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 100ක ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් වී තිබියදී ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරයකුගේ මැදිහත් වී එම ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කළ මැලේසියානු සමාගම ඉවත් කර ඩොලර් මිලියන 120ක නව ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ. මේ අනුව අදාල ඇමතිවරයා සහ මෙම ගනුදෙනුවට මැදිහත්වන පිරිස අතර ඩොලර් මිලියන 20ක මුදලක් බෙදී යාමට නියමිතව ඇති බව ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි.

තතුදත් පිරිස් සඳහන් කරන්නේ මෙම නළ ඇතිරීම සඳහා වූ මුල් ඇස්තමේන්තුව ඩොලර් මිලියන 80ක් වූ බවත් මෙසේ කොමිස් වෙනුවෙන් දැනට දෙවරක් ඩොලර් මිලියන 20 බැගින් ඊට එකතු වී ඇති බවත් ය.

කෙසේ වෙතත් ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා මේ පිළිබඳව පවසන්නේ මැලේසියානු සමාගමක් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා ඉදිරිපත් වී නොමැති බවත් මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීම පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණය මත තීන්දු කෙරෙනු ඇති බවත් කිසිදු ඇමතිවරයකු කොමිස් අපේක්ෂාවෙන් මීට මැදිහත් වී නොමැති බවත්ය.

-LNW

Powered by Blogger.