යෝශිතට උසාවි නියෝගයක්.


පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට ගොස් කටඋත්තර දෙන ලෙස යෝෂිත රාජපක්ෂ හා නිශාන්ත රණතුංග ඇතුළු CSN නාලිකාවේ මූල්‍ය නඩුවට සම්බන්ධ බව කියන පස් දෙනාට අද නියෝග කෙරිණි.

ඒ කඩුවෙල වැඩබලන මහේස්ත්‍රාත් හේමන්ත වෙත්තසිංහගේ නියෝගයකට අනුවයි.

මැයි 05 වැනිදාට නඩුව කල් දැමූ අධිකරණය නොතීසි ලද විට යළි උසාවියේ පෙනී සිටින්නැයි ද සැකකරුවන්ට නියෝග කළේය.

අදාළ නියෝගයට අනුව සැකකරුවන් ලබන මැයි 03 වැනිදා සිට දෙසතියක් ඇතුළත පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය කටඋත්තර දිය යුතුය.

Powered by Blogger.