පැනමා පේපර්ස්වල ඉන්න චම්පිකගේ උපදේශක ඉවතට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පැනමා පේපර්ස්වල ඉන්න චම්පිකගේ උපදේශක ඉවතට.


මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකයෙකු වෙන විද්‍යා අමරපාල මහතා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව විශයභාර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කියයි.

ඔහු නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ පැනමා රාජ්‍යෙය් 'පැනමා පත්‍රකා' තුළ ඔහුගේ නම සඳහන් වීම ඒ සඳහා හේතුව බවයි.

බඳු ගෙවීම පැහැර හරිනන්නන් සිය වත්කම් සැගවීම සඳහා පැනමා රාජ්‍ය තෝරාගෙන තිබෙන අතර එසේ කටයුතු කළ බොහෝ දෙනෙකුගේ නම් පැනමා පත්‍රිකා තුළින් හෙළිදරව් කෙරිණි.

එහි විද්‍යා අමරපාල මහතාගේ නමද ඇතුළත්ව තිබූ හෙයින් එහි සත්‍ය අසත්‍යතාව හෙළිදරුව් වන තෙක් අමරපාල මහතා එම තනතුරින් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බවද අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි.


Share on Google Plus