චීනය ගැන අසත්‍ය මතවාද බිඳවැටුණු බව ගම්උදාවේදී සජිත් කියයි. (Video)


උදා ගම්මාන වැඩ සටහන යටතේ ඉදි කෙරුණු ප්‍රථම උදා ගම්මානය වන “ඉසුරුපුර” ගම්මානය අද නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත් විය.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම මත ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයවීමෙන් උදා ගම්මාන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වේ. එම වැඩපිළිවෙල යටතේ මේ වන විට දිවයින පුරා උදා ගම්මාන 40 ක් ඉදි වේ. ඉන් ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙන ප්‍රථම උදාගම්මානය වන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිඔය “ ඉසුරුපුර ” ගම්මානය සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විතව ඉදිකරන ලද නිවාස 25 කින් සමන්විතය. 

Share on Google Plus