එජාප මැයි රැළියට ආවොත් කොරියා රස්සා දෙනවාලු.


මැයි පළමුවැනිදාට බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ මැයි දින රැළිය සඳහා සහභාගීවන තරුණයින්ට කොරියානු රැකියා ලබා දෙන බවට පවසා ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

එසේම, ඒ සඳහා වන කොරියානු රැකියා ලයිස්තු පවා මේ වන විට සකසා ඇති අතර ඔවුන් සියළු දෙනා එජප මැයි රැළියට සහභාගී වීම අනිවාර්ය කොන්දේසියක් වී ඇතැයිද පැවසෙයි.

Powered by Blogger.