රනිල්, සජිත්ව චීනෙට ගෙනගිය හොරේ.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චීනයට රැගෙන යාමට හේතුවූ ප්‍රධාන කාරණාවක් හෙළිව තිබේ.

මේ කාරණාව හෙළිව ඇත්තේ එහි පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී පවසා ඇත්තේ තමාව මුලින්ම චීනයට රැගෙන ආවේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ පියාවන හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා බවයි.

කෙසේවුවද වර්තමානයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වන තමා හිටපු ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ පුතා දෙවරක් චීනයට රැගෙන ආ බව ඔහු එහිදී පවසා ඇත.

Powered by Blogger.