මරික්කාර්ව මනින්න එපා කියයි.


පසුගිය මැතිවරණ කාලයේදී මම අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීම් දෙකයි කළේ. එකක් තමයි කොළොන්නාවේ කුණු කන්ද ඉවත් කරන්න එක,දෙවැනි ඉල්ලීම තමයි අඹතලේ සිට ඔරුගොඩවත්තට යන ලෝ ලෙවල් පාර හදන්න ඕනේ කියන එක, මේ  පාර හදන්නේ නැතිව කොළොන්නාව සංවර්ධනය කරන එක බොරු කතාවක්. මෙම පාර හදන එක ඉතාම දුෂ්කර ව්‍යායාමයක්. සමහරු මේක පටන් ගන්නකොට කිව්වා ඔය කිව්වට ඕක කෙරෙන්නේ නෑ, ඕක හරියන්නේ නෑ කියලා. මම කොළාන්නාව භාර ගත්තේ චණ්ඩීන්ගෙන් හා කුඩ්ඩන්ගෙන් පිරිලා ඉන්න කාලේ භාර ගත්තේ අභියෝග මොනවද කියලා දැනගෙන.  ඒ නිසා ජනතාව මගෙත් එක්ක හිටියා. ඒනිසා ජනතාවත් ඒ අභියෝගය භාර ගෙන සිටිය නිසා.  අභියෝගය භාර ගත් මගේ වගකිම් ඉටු කරන්න අවශ්‍යයයි. ඒ නිසා කොළොන්නාවේ මට කලින් හිටපු දේශපානඥයින්ගේ මිම්මෙන් මාව මනින්න එපා යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා ලෝ ලේවල් මාර්ග සංවර්ධනයේ තෙවැනි අදියරේ වන්දි ප්‍රදානෝත්සවයේදී පවසන ලදී.

මෙහෙදී වන්දි ලාභීන් 116 ක් අතරේ රුපියල් මිලියන 325 ක මුදලක් බෙදා දෙන ලදී. ලෝ ලෙවල් මාර්ගය හදන්න අති විශාල මුදලක් මේ රජයට වැය වෙනවා. වන්දි ගෙවන්න බිලියන 3.2  ක්, පාරහදන්න බිලියන 2.3 ක්, ටෙලිකොටම්  ලයින් මිලියන 500 ක් විදුලිය රැහැන් මිලියන 700 ක්, අඹතලේ සිට ඔරුගොඩවත්තට ජල නළ එලීම සදහා බිලියන 6.5 ක් යනවා මේ සදහා බිලියන 13.2 ක් යනවා.

මං මෙතරම් මුදල් ගියත් මෙය අභියෝගයක් ලෙස භාරගෙන ඒ සංවර්ධන කටයුතු කරනවා. මේ පාර හදලා ඉවර වෙන කොට කුණු කන්දත් අයින් කරනවා. පාර හදලා කුණු කන්ද අයින් කළාම මේ අවුරුදු 5 තුළ මගෙන් වෙන්න ඕනේ රාජකාරියෙන් 80‍% ක් ඉවරයි. මගේ බලාපොරොත්තුව අවුරුදු 5 ක් වෙන්න කලින් අවුරුදු දෙක හමාරකින් හෝ තුනකින් මේ වැඩ ඉවර කරන්නයි. ආණ්ඩුවට කොච්චර සල්ලි නෑ කිව්වත් , ආර්ථිකය කොච්චර කඩා වැටෙනවා කියලා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඉන්න අනාථ කණ්ඩායම කිව්වත් මේ සංවර්ධනය සිදු වෙනවා කියන එකට හොදම උදාහරණය තමයි කොළොන්නාව.

යම් සංවර්ධනයක් කරනවා නම් සැලසුම් සහගතව තමයි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොළොන්නාවේ පාසල් වලට සල්ලි ලැබෙනවාල එමෙන්ම අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමට ද විධිමත් වැඩසටහනක් සකසා තිබෙනවාල මහා මාර්ග සංවර්ධනයට මෙන්ම අතුරු මාර්ග සංවර්ධනයට සල්ලි ලැබෙනවා සංවර්ධනය කෙරෙනවා කියෙන එකේ නියම අර්ථය තමයි. මේ ආකාරයට සැලසුම් සහගත සංවර්ධනයක් කරන එකයි. නිකන් පාරවල් හදලා පාලම් හැදුවට වැඩක් නෑ. මේ ආසනයේ මන්ත්‍රි වරයා ලෙස ගුණ ණුවනින් සහ හැදියාවෙන් පරිපූර්ණ වූ කොළොන්නාවක් බවට පත් කරනවා. ඒ සදහා තමන්ගේ පක්ෂ පාට භේදයකින් තොරව සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා කොළොන්නාවේ ජනතාවගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා.

Powered by Blogger.