ටෙලියක් නිසා රූපවාහිනියට නඩු.


රූපවාහිනියේ ටෙලි නාට්‍ය අනුමත මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් නොකරණ ලද ටෙලිනාට්‍යක් ඉදිරියේදී රූපවාහිනියේ විකාශයවීමට නියමිත බව රූපවාහිනියේ අභ්‍යනතර ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

මෙසේ ඉදිරිපත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ රූපවාහිනියේ සම්පත් තිබියදී ඒවා යොදා නොගනිමින් පිටස්තර නිෂ්පාදකයකු යොදාගනිමින් නිපදවන ලද "සිල්ලර කාසි" නම් ටෙලියයි.

කෙසේවුවද, රූපවාහිනිය විසින් රාජපක්ෂ රෙජීමය පැවැති කාලයේ සිට සිදුකරන ලද මේ පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් එහි සේවකයන්ගේ විරෝධය එල්ලවී තිබේ.

මේ සම්බ්න්ධයෙන් රූපවාහිනියේ නාට්‍ය අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයාට තනිතීරණය මත අයඨා ලෙස මුදල් පරිහරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට සේවකයන් පිරිසක් සූදානම් වන බවද පැවසේ.

"සිල්ලර කාසි" ටෙලියේ අධ්‍යක්ෂවරයා ජානක සුරංජිත් වන අතර ඒ සදහා පිටතින් ගෙන ඇති නිෂ්පාදකයා විරාජ් රත්නායකය.

Powered by Blogger.