පොලිස්පති ධුරය පුජිත් ජයසුන්දරට.


පුජිත් ජයසුන්දර මහතා වෙත ව්යවස්ථාදායක සභාවේ බහුතර කැමැත්ත හිමිව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, නව පොලිස්පතිවරයෙක් තෝරාගැනීම වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමන් විසින් යොමු කර ඇති නිර්දේශයන් සලකා බැලීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද ප.ව 3.05ට පමණ පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස්වූ අවස්ථාවේදීය.

කෙසේ නමුත් ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් අනුමත කරනු ලැබූ නාමය වහාම ජනාධිපතිතුමන් වෙත දන්වා යැවීමට නියමිතය.

Share on Google Plus