මැයි මාසයේ ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනයක්.


මැයි 05 වැනිදා වනවිට පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරුන් හා ඇමති මණ්ඩලවල සංශෝධනයක් සිදු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ අද(29) ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පලාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් හමුවූ අවස්ථාවේදීය.

“හැමෝම හිතාගෙන ඉන්නේ මට තීන්දු ගන්න බැරිව ඉන්නවා කියලා.“ යැයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී අවධාරණය කර ඇත.

Share on Google Plus